PADU: Membangun Jaringan Maklumat Kebangsaan untuk Masa Depan

Pada 2 Januari 2024, Malaysia memasuki era baru dengan pelancaran Sistem Pangkalan Data Utama (PADU). PADU, singkatan untuk Pangkalan Data Utama, menandakan langkah penting ke arah digitalisasi dan analitik yang lebih tepat dalam menguruskan maklumat rakyat negara.


PADU: Membangun Jaringan Maklumat Kebangsaan untuk Masa Depan


 

Apa Itu PADU?


PADU adalah satu pangkalan data nasional yang menyimpan profil individu dan isi rumah, merangkumi warganegara dan pemastautin tetap di Malaysia. Ia menyediakan satu platform selamat dan komprehensif untuk mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber pentadbiran.

 

Bermula dari 2 Januari 2024, semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas digalakkan untuk mendaftar dan mengemas kini maklumat mereka dalam PADU. Tujuan utama sistem ini adalah memastikan keselamatan dan ketepatan analitik dalam menyokong pelbagai inisiatif kerajaan.

 

Kenapa Anda Perlu Mendaftar PADU?


1. Bantuan dan Subsidi Bersepadu: Mendaftar PADU memastikan rakyat yang layak mendapat manfaat dari bantuan dan subsidi tidak terlepas daripada sokongan yang sepatutnya.

2. Pengemaskinian Maklumat Secara Berkala: Anda boleh mengemaskini maklumat anda pada bila-bila masa untuk memastikan rekod terkini, seperti alamat, maklumat pekerjaan, dan pendapatan.

3. Optimisasi Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan: PADU bertujuan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan dengan penggunaan data yang tepat.

 

Objektif dan Kelebihan PADU


1. Pangkalan Data Selamat dan Komprehensif: PADU bertujuan menjadi pangkalan data negara yang selamat dan komprehensif, menyokong digitalisasi dan penghasilan analitik berkala.

2. Dasar dan Keputusan Berpacukan Data: Menyediakan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data untuk mendukung pelaksanaan dasar secara berkesan.

3. Kesejahteraan Ekonomi dan Rakyat: Memperkasa sistem sosial dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan rakyat, sekaligus merapatkan jurang sosioekonomi.

4. Mengimbangi Kedudukan Fiskal: Membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar untuk mengimbangi kedudukan fiskal dan mengoptimumkan penggunaan sumber yang terhad.

 

IDN vs. PADU


Walaupun seringkali disebut bersama, perlu diingatkan bahawa PADU dan ID Digital Nasional (IDN) adalah dua entiti yang berbeza. IDN adalah pengenalan diri secara digital untuk kemudahan urusan dalam talian, manakala PADU adalah pangkalan data yang menyimpan maklumat individu.

 

Dengan pelancaran PADU, Malaysia mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kecekapan dan ketepatan dalam pengurusan maklumat rakyat. Mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam PADU adalah langkah penting untuk memastikan setiap individu mendapat manfaat yang sepatutnya dari pelbagai inisiatif bantuan dan perlindungan sosial. Untuk keterangan lanjut dan pengemaskinian, sila layari Portal PADU.

 

 

 

 

 

Post a Comment

0 Comments