PENGERTIAN KORBAN DI DALAM ISLAM

Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji ialah perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai tindakan mematuhi perintah Allah SWT. (Agama Yahudi dan Kristian percaya bahawa menurut Genesis 22:2, Ibrahim membawa anaknya, Ishak untuk berkorban.) Namun, sebelum Ibrahim dapat mengorbankan puteranya, bagaimanapun, Tuhan menyediakan seekor biri-biri untuk dikorbankan sebagai gantinya. Sebagai memperingati campur tangan ini, haiwan dikorbankan secara rutin. Sepertiga daging mereka dimakan oleh keluarga yang mempersembahkan korban, sementara selebihnya dibagikan kepada orang miskin dan yang memerlukan. Hadiah diberikan, dan keluarga besar biasanya dikunjungi dan disambut.


PENGERTIAN KORBAN DI DALAM ISLAM


 

Dalam Takwim Hijrah, Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari ke-10 Zulhijah, dan berlangsung selama empat hari iaitu hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijah setiap tahun. Perayaan ini bermula dengan takbir Aidiladha pada 9 Zulhijah selepas solat maghrib, diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijah, sambutan diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan sama ada pada 10, 11, 12 atau siang 13 Zulhijah, yang dipanggil Hari Tasyrik.

 

Dalam kalendar antarabangsa (Takwim Gregorius), tarikhnya berbeza dari tahun ke tahun, berubah kira-kira 11 hari lebih awal setiap tahun.

 

Pengertian Lengkap Korban 


Setiap 10 Dzul Hijjah, seluruh umat Islam yang tidak menunaikan haji menyambut hari raya Aidiladha. Pada hari tersebut, sangat disunnahkan umat Islam berqurban di mana mereka menyembelih haiwan qurban untuk kemudiannya diagihkan kepada semua umat Islam di sesuatu kawasan. Lalu apa sebenarnya Qurban itu? Di bawah akan diterangkan sepenuhnya.

 

Qurban berasal dari perkataan Arab, “Qurban” yang bermaksud dekat (قربان). Korban dalam Islam disebut juga al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang bermaksud binatang yang disembelih, seperti unta, lembu (kerbau), dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. .


PENGERTIAN KORBAN DI DALAM ISLAM


Bukti Pengorbanan Disyari'akan

Allah SWT telah mensyariatkan korban dengan firman-Nya, 

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sembahyang untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itulah yang terputus.

(Al-Kautsar: 1 — 3).

 

Dan Kami jadikan untuk kamu unta sebagai lambang Allah. Kamu mendapat banyak kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah apabila kamu menyembelihnya.

 (Al-Hajj: 36).

 

Keutamaan Ibadah Korban

Dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda, “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang qurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu mencecah bumi, sesungguhnya (pahala) qurban itu telah diterima Allah, maka kamu beruntung dengan (pahala) qurban itu." (HR Tirmidzi).

 

Hukum Korban

Hukum ibadah korban adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Bagi orang yang mampu lalu dia meninggalkannya, maka dia dihukum makruh. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Nabi saw pernah menyembelih dua ekor kambing kibasy yang berwarna putih dan hitam serta bertanduk. Dia sendiri yang menyembelih korban, dan menyebut nama Allah dan bertakbir (ketika memotongnya).


PENGERTIAN KORBAN DI DALAM ISLAM


 

Dari Ummu Salamah ra, Rasulullah bersabda, “Dan jika kamu telah melihat hilal (tarikh) masuknya bulan Dzul Hijjah, lalu salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia meninggalkan rambut dan kukunya. " HR Muslim

 

Maksud sabda Nabi, "ingin berkorban" adalah dalil bahawa korban ini adalah sunnah, bukan wajib.

 

Diriwayatkan daripada Abu Bakar dan Umar ra bahawa mereka berdua tidak pernah melakukan korban untuk keluarga mereka, kerana kedua-duanya takut jika korban itu dikira wajib.

 

Hikmah Berkorban

Ibadah korban disyariatkan oleh Allah untuk memperingati sejarah Idul Adha itu sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim as dan sebagai usaha memberikan kemudahan di hari raya, sebagaimana sabda Rasulullah, 

Hari-hari ini tidak lain hanyalah hari-hari. untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.Syarat korban

Haiwan Dibenarkan untuk Dikorbankan

Binatang yang boleh disembelih ialah unta, lembu (kerbau) dan kambing. Untuk selain daripada tiga jenis ini tidak dibenarkan. Allah SWT berfirman, "supaya mereka menyebut nama Allah kepada binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka." (Al-Hajj: 34).

 

Dan dikira memadai dengan mengorbankan seekor biri-biri yang berumur setengah tahun, seekor kambing Jawa yang berumur setahun, seekor lembu yang berumur dua tahun, dan seekor unta yang berumur lima tahun, sama ada jantan atau betina. Ini sesuai dengan hadis-hadis di bawah:

 

Daripada Abu Hurairah ra berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik binatang qurban ialah kambing jadza' (berumur satu tahun). (Riwayat Ahmad dan Tirmidzi).

 

Dari Uqbah bin Amir ra, aku berkata, Wahai Rasulullah, aku mempunyai jadza', Rasulullah saw menjawab, "Berkorbanlah bersamanya." (HR Bukhari dan Muslim).

 

Dari Jabir ra, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu menyembelih binatang kecuali yang berumur satu tahun ke atas, jika itu menyusahkanmu, maka sembelihlah kambing Jadza."

 

Berkorban dengan Kambing Neutered

Dibolehkan mengorbankan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Rafi', bahawa Rasulullah saw telah menyembelih dua ekor kambing kibasy, yang kedua-duanya putih bercampur hitam dan dikebiri. Sebab daging lebih sedap dan sedap.

 

Haiwan Tidak Dibenarkan untuk Dikorbankan


Syarat binatang yang hendak dikorbankan ialah bintang yang bebas dari aib (cacat). Oleh itu, tidak boleh berkorban dengan binatang yang seperti berikut:

1. Penyakit siapa yang jelas kelihatan.

2. Mereka yang buta dan jelas melihat kebutaan mereka

3. Sumsum tulang tidak wujud, kerana ia sangat nipis.

Rasulullah saw bersabda, “Ada empat penyakit pada haiwan qurban yang tidak mencukupi korbannya. Yakni orang buta yang sangat buta, dan orang yang sakit dan sangat jelas, orang yang sangat pincang, dan orang yang sangat kurus.” (HR Tirmidzi sambil mengatakan hadis ini hasan sahih).

4. Mereka yang kurang upaya iaitu mereka yang kebanyakannya hilang telinga atau tanduk.


Selain daripada haiwan di atas, terdapat haiwan lain yang tidak dibenarkan untuk dikorbankan iaitu:

1. Hatma' (gigi depan tanpa gigi, lengkap).

2. Ashma' (yang kulit tanduknya patah).

3. Umya' (buta).

4. Taula' (yang mencari makan di ladang, tidak digembala).

5. Jarba' (yang banyak skurvi).


PENGERTIAN KORBAN DI DALAM ISLAM


Masa Penyembelihan Haiwan Korban

Ditetapkan tidak boleh disembelih sembelihan selepas matahari terbit pada hari 'Idul Adha. Selepas itu dibolehkan menyembelihnya pada mana-mana hari yang termasuk hari-hari Tasyrik sama ada malam atau siang. Selepas tiga hari tidak ada masa lagi untuk penyembelihan.

 

Dari al-Barra’ ra Rasulullah SAW bersabda, “Sebenarnya perkara pertama yang kita lakukan hari ini (Idul Adha) ialah kita solat, kemudian kita kembali dan memotong korban. Sesiapa yang berbuat demikian, bermakna dia mendapat sunnah kita. Dan sesiapa yang menyembelih sebelum itu, maka yang disembelih itu tidak lain hanyalah daging yang dia persembahkan kepada keluarganya yang tidak termasuk korban sedikit pun."

 

Abu Burdah berkata, "Pada hari Nahar, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: 'Sesiapa yang solat mengikut solat kami dan menghadap kiblat kami, dan beribadat mengikut cara ibadat kami, maka dia tidak menyembelih. berkorban sebelum dia solat'."

 

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang menyembelih sebelum solat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang menyembelih sesudah solat dan berkhutbah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakannya dan dia telah mendapat sunnah kaum muslimin." (HR Bukhari dan Muslim).

 

Sertai Pengorbanan

Dibolehkan berkurban jika yang dikorbankan adalah unta atau lembu (kerbau). Kerana, seekor lembu (kerbau) atau seekor unta dikenakan kepada tujuh orang jika semuanya berniat untuk berkurban dan berdoa kepada Allah SWT.

 

Dari Jabir ra berkata, "Kami menyembelih korban bersama Nabi di Hudaibiyyah seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga seekor lembu (kerbau)." (Riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

 

Pengagihan Daging Korban

Kebiasaan orang yang berkorban memakan daging korbannya, memberikannya kepada kaum kerabatnya dan memberikannya kepada fakir miskin. Rasulullah bersabda, "Makanlah dan berilah makan kepada (orang-orang fakir miskin) dan simpanlah ia."

 

Dalam hal ini ulama berkata, yang afdhal ialah makan sepertiga daging, sedekah sepertiga dan simpan sepertiga.

 

Daging korban boleh diangkut (dipindah) walaupun ke negara lain. Walau bagaimanapun, ia tidak dibenarkan dijual, begitu juga kulitnya. Dan, tidak boleh memberi kepada tukang sembelih sebagai upah. Penjual daging berhak menerimanya sebagai pampasan untuk kerja. Orang yang berkorban boleh bersedekah dan boleh mengambil korban untuk digunakan (dimakan).

 

Menurut Abu Hanifah, boleh menjual kulit tersebut dan wangnya disedekahkan atau dibeli barang-barang yang berguna untuk rumah.


Mereka Yang Berkorban Menyembelih Sendiri

Orang korban yang pandai menyembelih diperintahkan menyembelih binatang korban sendiri. Ketika menyembelih disunnahkan membaca, "Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma haadza'an?" (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, pengorbanan ini daripada ?[sebut nama]).

 

Kerana, Rasulullah saw menyembelih seekor kambing kibasy dan membaca, “Bismillahi wallahu Akbar, Allahumma haadza 'anni wa'an man lam yudhahhi min ummati” (Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, Ya Allah, ini (korban) daripada kepadaku dan dari kaumku yang tidak berkorban). (Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi).

 

Jika orang yang berkorban tidak pandai menyembelih, hendaklah dia menghadiri dan menyaksikan penyembelihan tersebut.

 

Dari Abu Sa’id al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Fatimah, bangunlah. Dan perhatikan pengorbanan anda. Kerana, setitis darahnya akan memohon ampun atas setiap dosa yang telah kamu lakukan. Dan bacalah: 'Sesungguhnya solatku, ibadatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Dan untuk itu saya diperintahkan. Dan akulah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah,' Seorang sahabat lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah SAW, apakah ini untukmu dan khusus untuk keluargamu atau untuk umat Islam umumnya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Bahkan untuk umat Islam secara umum'. ”

Post a Comment

0 Comments